Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Session.php on line 205

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Session.php on line 219

Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Session.php on line 219

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Session.php on line 219

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206
Drukarnia Szuta
Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/server170456/ftp/migracja/colorcup.pl/library/Zend/Registry.php on line 206

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

a) Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią PS.REKLAMA a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.colorcup.pl
b) Usługi poligraficzne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez firmę Drukarnia PS.REKLAMA z siedzibą w Bielsko-Biała ul.Katowicka 80.
c) Właścicielem sklepu internetowego www.colorcup.pl jest drukarnia PS.REKLAMA Dorota Szuta, ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko - Biała, NIP: 547-212-90-86.
d) Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.
e) Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Użytkownika oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Użytkownika.
 

II. Definicje

Drukarnia – Drukarnia PS.REKLAMA Dorota Szuta, administrator i właściciel Sklepu internetowego z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 80.
Sklep internetowy – sklep internetowy drukarni działający pod adresem: www.colorcup.pl, w którym można złożyć Zamówienie
Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Zamówienie – zlecenie wykonania usługi druku określonego produktu wraz z wykończeniem introligatorskim, składane przez Użytkownika, przy pomocy narzędzi oferowanych przez Sklep internetowy.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15.
 

III. Warunki korzystania z serwisu drukarni internetowej

a) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
b) Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w Sklepie internetowym.
c) Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracyjny, tworząc konto Użytkownika.
d) Konto Użytkownika w Sklepie internetowym może zostać usunięte przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
e) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo - podatkowymi.
 

IV. Zamówienia i ich realizacja

a) Zamówień w sklepie internetowym może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto w Sklepie Internetowym.
b) Złożenie zamówienia następuje: poprzez wybór i kliknięcie ikony „zamów” przy produktach oferowanych w sklepie internetowym poprzez uruchomienie aktywnego linku „zamów” w otrzymanej kalkulacji lub panelu Użytkownika.
c) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Drukarnię, jeśli spełnione są poniższe warunki:
zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji
pliki wgrane (przesłane) przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia spełniają wymogi techniczne określone na stronie www.colorcup.pl
zweryfikowano płatności zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
d) Czas realizacji zamówienia (do 7 Dni roboczych) liczony jest od momentu przekazania Zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany potwierdzeniem mailowym. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest spełnienie warunków opisanych w pkt.4.c
e) W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
f) Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 5 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 14:00 - od poniedziałku do czwartku, spełniające warunki określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.Zamówienia złożone do godziny 14:00 w Piątek będą realizowane tego samego dnia - zamówienia złożone w Piątek po godzinie 14:00 będą przekazywane do realizacji w następny Poniedziałek
g) Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.
i) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.
j) Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (Bielsko-Biała,ul.Katowicka 80) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.
 

V. Płatności

a) Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.
b) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność na dwa sposoby:
- W kwotach do 5000 PLN brutto – na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.PayU.pl System ten udostępnia możliwość wykonania przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków dostępnych w większości działających 24 godziny przez 7 dni w
tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaje zaksięgowana niemal automatycznie a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”.
Poprzez przelew na konto Drukarni PS.REKLAMA na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu).
W kwotach powyżej 5000 PLN brutto poprzez wspomniane powyżej płatności online albo na zasadach przedpłaty na podstawie faktury proforma – zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto bankowe Drukarni podane poniżej
+ płatność przelewem pozostałej kwoty przed odbiorem lub „za pobraniem” kurierowi. Przedpłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury proforma.
Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty zaliczki (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu).
 
Konto Bankowe Drukarni: 18 1050 1070 1000 0090 9616 2954 ING bank śląski
 
c) Stali Klienci, tj, tacy, którzy posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 2 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych) oraz zostali zweryfikowani w nowym systemie i potwierdzono przyznany im kredyt kupiecki oraz odroczony termin płatności - realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.
 
d) Faktury:
Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są takie same jak dane do faktury to faktura wysyłana jest automatycznie z paczką na adres dostawy. 
Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są różne w stosunku do danych do faktury to faktura zostanie wysłana pocztą na adres rejestracyjny (wpisany w polu danych do faktury).
Faktury są wystawiane w momencie pakowania towaru.
e) Istnieje możliwość odbioru Prac w siedzibie Drukarni, pod warunkiem wskazania takiego sposobu odbioru przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

VI. Reklamacje

a) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:
niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub, uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.
b) Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.
c) Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).
d) W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia PS.REKLAMA Dorota Szuta ,43-346 Bielsko-Biała ,ul.Katowicka 80 z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”.
e) Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu) oraz wypełniony formularz: „reklamacja”, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.
f) Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.
g) Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
h) Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.
i) Drukarnia rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.
j) W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Drukarni, a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrani kosztów od Drukarni.
k) Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.
l) Materiały do druku (pliki). Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku. Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.colorcup.pl Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików dodruku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji. Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.
m) Zakres odpowiedzialności Drukarni PS.REKLAMA/colorcup. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
działania lub zaniechania serwisu www.PayU.pl, za pośrednictwem którego użytkownik zdecydował się dokonać płatności,
treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownikado druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów dostępnych na stronie: www.colorcup.pl, Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku),
ilość dostarczonych produktów, gdy odbiega ona, w przypadku zamówienia hurtowej ilości produktów (tj. ponad 100 sztuk)o wartość do 5%,
format docelowy zamówionego produktu o ile nie odbiega on od założonego o wartość maksymalnie 2 mm,
kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika), jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.
 

VII. Materiały do druku (pliki)

a) Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.
b) Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach.
c) Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.colorcup.pl
d) Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
e) Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.
 

VIII. Zakres odpowiedzialności Drukarni PS.REKLAMA/colorcup

a) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
działania lub zaniechania serwisu www.PayU.pl, za pośrednictwem którego użytkownik zdecydował się dokonać płatności,
treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów dostępnych na stronie: www.colorcup.pl.
Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku).
Ilość dostarczonych produktów, gdy odbiega ona, w przypadku zamówienia hurtowej ilości produktów (tj. ponad 100 sztuk) o wartość do 5%.
Format docelowy zamówionego produktu o ile nie odbiega on od założonego o wartość maksymalnie 3 mm.
Kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika), jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.
 

IX. Postanowienia końcowe

a) Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy.
b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.
c) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
d) Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
e) Zawartość serwisu i Sklepu internetowego www.colorcup.pl podlega całkowitej ochronie ustanowionej przez Polskie prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Cała zawartość strony i sklepu internetowego, użyte znaki towarowe i serwisowe są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, dokonywanie zmian i dystrybucja bez zgody Drukarni są zabronione.